LucaJordan PinkowskiHelena Cortez - singer/actressDaisyCaidenNicola and Dalton